लोक सेवा आयोगद्वारा ठूलो संख्यामा विज्ञापन आह्वान (विज्ञापन सहित) « Artha Path
२८ माघ २०७७, बुधबार

लोक सेवा आयोगद्वारा ठूलो संख्यामा विज्ञापन आह्वान (विज्ञापन सहित)लोक सेवा आयोगले ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ बुधबारको गोरखापत्रमा सूचना प्रकानि गर्दै लोक सेवा आयेगले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचौ तहका पदको आ.प्र।, खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन आह्वान गरेको हो ।

फोटो विवरण उपलब्ध छैन।
फोटो विवरण उपलब्ध छैन।
फोटो विवरण उपलब्ध छैन।
फोटो विवरण उपलब्ध छैन।
फोटो विवरण उपलब्ध छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्